צרו קשר – חטיבת החינוך

  סניף טלפון אתר אי-מייל
מדור חינוך מרחב צפון 04-8470237, פקס: 04-8470238 shirlyb@kkl.org.il
מדור חינוך מרחב מרכז 03-5261153, פקס: 03-5261183 galil@kkl.org.il
מדור חינוך מרחב דרום 08-9986188, פקס: 08-9986166 kinerety@kkl.org.il
מחלקת חו"ל 02-6523382, פקס 02-6583509 malcab@kkl.org.il
מעיין הראל, מזכירה ומתאמת תוכניות מעוף ואצי"ל 02-6583578 MaayanH@kkl.org.il
יצחק ארביב, מנהל תוכניות מעוף ואצי"ל ‎02-6583323 ItzhakA@kkl.org.il