משרות עובדים וועדות איתור לא פעילות שפורסמו בשנת 2021

מכרז חיצוני מס' 03/21 - אדריכל/ית - מחלקת תכנון

מספר מכרז: 03/21
משרה: אדריכל/ית - מחלקת תכנון
מקום העבודה: משרדי קק"ל - מרחב דרום - גילת
תאריך אחרון להגשת הצעות: 01.9.2021
(תאריך פרסום באינטרנט: 13.8.2021)
(תאריך פרסום בעיתונות: 13.8.2021)

מכרז חיצוני מס' 97/21 - מנהל/ת חשבונות

מספר מכרז: 97/21
משרה: מנהל/ת חשבונות
מקום העבודה: משרדי מרחב מרכז - אשתאול
תאריך אחרון להגשת הצעות: 01.9.2021
(תאריך פרסום באינטרנט: 13.8.2021)
(תאריך פרסום בעיתונות: 13.8.2021)

מכרז חיצוני מס' 71/21 - מנהל/ת חשבונות

מספר מכרז: 71/21
משרה: מנהל/ת חשבונות
מקום העבודה: משרדי מרחב דרום - גילת
תאריך אחרון להגשת הצעות: 01.9.2021
(תאריך פרסום באינטרנט: 13.8.2021)
(תאריך פרסום בעיתונות: 13.8.2021)

מכרז חיצוני מס' 04/21 - מתכנן/ת סטטוטורי/ת - מרחב דרום

מספר מכרז: 04/21
משרה: מתכנן/ת סטטוטורי/ת - מרחב דרום
מקום העבודה: משרדי מרחב דרום - גילת
תאריך אחרון להגשת הצעות: 01.9.2021
(תאריך פרסום באינטרנט: 13.8.2021)
(תאריך פרסום בעיתונות: 13.8.2021)

מכרז חיצוני מס' 54/21 - מנהל/ת חשבונות אזורי/ת - אזור ההר

מספר מכרז: 54/21
משרה: מנהל/ת חשבונות אזורי/ת - אזור ההר
מקום העבודה: משרדי אזור ההר - גבעת ישעיהו
תאריך אחרון להגשת הצעות: 01.9.2021
(תאריך פרסום באינטרנט: 13.8.2021)
(תאריך פרסום בעיתונות: 13.8.2021)

מכרז חיצוני מס' 49/21 - מתכנן/ת סטטוטורי/ת מרחב מרכז

מספר מכרז: 49/21
משרה: מתכנן/ת סטטוטורי/ת מרחב מרכז
מקום העבודה: משרדי מרחב מרכז – אשתאול
תאריך אחרון להגשת הצעות: 26.11.2021
(תאריך פרסום באינטרנט: 11.11.2021)
(תאריך פרסום בעיתונות: 11.11.2021)

מכרז חיצוני מס' 12/21 - עוזר/ת מתכנן סטטוטורי – מחלקת תכנון במרחב מרכז

מספר מכרז: 12/21
משרה: עוזר/ת מתכנן סטטוטורי – מחלקת תכנון במרחב מרכז
מקום העבודה: משרדי מרחב מרכז – אשתאול
תאריך אחרון להגשת הצעות: 26.11.2021
(תאריך פרסום באינטרנט: 11.11.2021)
(תאריך פרסום בעיתונות: 11.11.2021)

מכרז חיצוני מס' 93/21 - רכז/ת ממ"ג - מחלקת תכנון במרחב דרום

מספר מכרז: 93/21
משרה: רכז/ת ממ"ג - מחלקת תכנון במרחב דרום
מקום העבודה: משרדי קק"ל, מרחב דרום (גילת)
תאריך אחרון להגשת הצעות: 26.11.2021
(תאריך פרסום באינטרנט: 11.11.2021)
(תאריך פרסום בעיתונות: 11.11.2021)

מכרז חיצוני מס' 120/21 - שליח/ת צוואות ועיזבונות בגרמניה (פרסום שני)

מספר מכרז: 120/21
משרה: שליח/ת צוואות ועיזבונות בגרמניה (פרסום שני)
מקום העבודה: לשכת קק"ל פרנקפורט, גרמניה
תאריך אחרון להגשת הצעות: 24.12.2021
(תאריך פרסום באינטרנט: 10.12.2021)
(תאריך פרסום בעיתונות: 10.12.2021)