משרות עובדים וועדות איתור לא פעילות שפורסמו בשנת 2022

פרסום מכרז על משרה פנויה - שליח/ת התרמה באנגליה

 מקום העבודה: לשכת JNF-UK , לונדון אנגליה
הדרגה המוצעת: חוזה אישי
היקף משרה: 100% משרה
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל
תאריך אחרון להגשת הצעות: 22/12/2022 בשעה 23:00

פרסום מכרז על משרה פנויה - מתכנן/ת סטטוטורי/ת באגף תכנון

מקום העבודה: משרדי קק"ל אשתאול
הדרגה המוצעת: חוזה אישי ע"פ ההסכמים הקיבוציים הנהוגים בקק"ל
היקף משרה: 100% משרה
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל
תאריך אחרון להגשת הצעות: 22/12/2022 בשעה 23:00

פרסום מכרז על משרה פנויה - מומחה/ית תוכן - ייעור

מקום העבודה: משרדי קק"ל אשתאול
הדרגה המוצעת: חוזה אישי ע"פ ההסכמים הקיבוציים הנהוגים בקק"ל
היקף משרה: 100% משרה
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל
תאריך אחרון להגשת הצעות: 22/12/2022 בשעה 23:00

פרסום משרה פנויה - אחראי/ת חשבות

משרה: אחראי/ת חשבות
מקום העבודה: משרדי קק"ל ירושלים
תאריך אחרון להגשת הצעות: 21.7.2022 בשעה 23:00
(תאריך פרסום באינטרנט: 8.7.2022)

פרסום משרה פנויה - מנהל/ת תחום פרויקטים ואדריכל/ית אגף תכנון

משרה: מנהל/ת תחום פרויקטים ואדריכל/ית אגף תכנון
מקום העבודה: משרדי קק"ל מודיעין
תאריך אחרון להגשת הצעות: 21.7.2022 בשעה 23:00
(תאריך פרסום באינטרנט: 8.7.2022)

פרסום משרה פנויה - ראש/ת תחום קליטת קהל ארצי

משרה: ראש/ת תחום קליטת קהל ארצי
מקום העבודה: משרדי קק"ל מודיעין
תאריך אחרון להגשת הצעות: 21.7.2022 בשעה 23:00
(תאריך פרסום באינטרנט: 8.7.2022)

פרסום מכרז על משרה פנויה - מנהל/ת דסק מדינות קונוס דרומי באמל"ט 

מקום העבודה: משרדי קק"ל תל אביב או ירושלים.
הדרגה המוצעת: חוזה אישי ע"פ ההסכמים הקיבוציים הנהוגים בקק"ל.
היקף משרה: 100% משרה.
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל.

פרסום מכרז על משרה פנויה - מבקר/ת פנים

מקום העבודה: משרדי קק"ל ירושלים, נסיעות בכל הארץ.
הדרגה המוצעת: משרה זו בחוזה וצמודה לשכר מנכ"ל ו/או ע"ב הסכמי עבודה בקק"ל
היקף משרה: 100% משרה
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר הקק"ל.

פרסום מכרז על משרה פנויה - יועץ משפטי 

מקום העבודה: משרדי קק"ל ירושלים, נסיעות בכל הארץ.
הדרגה המוצעת: משרה זו בחוזה וצמודה לשכר מנכ"ל ו/או ע"ב הסכמי עבודה בקק"ל
היקף משרה: 100% משרה
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר הקק"ל.

פרסום מכרז על משרה פנויה - מנהל/ת מחלקת מרכזי מורשת קק"ל 

מקום העבודה: משרדי קק"ל ירושלים.
הדרגה המוצעת: חוזה אישי ע"פ ההסכמים הקיבוציים הנהוגים בקק"ל.
היקף משרה: 100% משרה.
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר הקק"ל.

מכרז חיצוני מס' 04/22 - עו"ד רפרנט מרחב דרום 

מספר מכרז: 04/21
משרה: עו"ד רפרנט מרחב דרום
מקום העבודה: משרדי קק"ל , גילת
תאריך אחרון להגשת הצעות: 3.4.2022
(תאריך פרסום באינטרנט: 18.2.2022)
(תאריך פרסום בעיתונות: 18.2.2022)

מכרז חיצוני מס' 06/22 - מנהל/ת תחום טכנולוגיות ותשתיות

מספר מכרז: 06/21
משרה: מנהל/ת תחום טכנולוגיות ותשתיות
מקום העבודה: משרדי קק"ל , ירושלים
תאריך אחרון להגשת הצעות: 3.4.2022
(תאריך פרסום באינטרנט: 18.2.2022)
(תאריך פרסום בעיתונות: 18.2.2022)

מכרז חיצוני מס' 13/22 - שליח/ת התרמה באיטליה

מספר מכרז: 13/22
משרה: שליח/ת התרמה באיטליה
מקום העבודה: לשכת קק"ל איטליה, מילאנו/רומא
תאריך אחרון להגשת הצעות: 3.4.2022
(תאריך פרסום באינטרנט: 18.2.2022)
(תאריך פרסום בעיתונות: 18.2.2022)

מכרז חיצוני מס' 135/21 - מנהל/ת מחלקת הנדסה ופיתוח 

מספר מכרז: 135/21
משרה: מנהל/ת מחלקת הנדסה ופיתוח
מקום העבודה: משרדי קק"ל , אשתאול
תאריך אחרון להגשת הצעות: 10.3.2022
(תאריך פרסום באינטרנט: 25.2.2022)
(תאריך פרסום בעיתונות: 25.2.2022)

מכרז חיצוני מס' 139/21 - אחראי/ת חשבות 

מספר מכרז: 139/21
משרה: אחראי/ת חשבות
מקום העבודה: משרדי קק"ל ירושלים
תאריך אחרון להגשת הצעות: 24.2.2022
(תאריך פרסום באינטרנט: 11.2.2022)
(תאריך פרסום בעיתונות: 11.2.2022)

מכרז חיצוני מס' 140/21 - שליח/ת התרמה באנגליה 

מספר מכרז: 140/21
משרה: שליח/ת התרמה באנגליה
מקום העבודה: לשכת UK-JNF , לונדון אנגליה
תאריך אחרון להגשת הצעות: 14.1.2022
(תאריך פרסום באינטרנט: 31.12.2022)
(תאריך פרסום בעיתונות: 31.12.2022)

מכרז חיצוני מס' 124/21 - מנהל/ת תחום פרויקטים ואדריכל/ית אגף תכנון 

מספר מכרז: 124/21
משרה: מנהל/ת תחום פרויקטים ואדריכל/ית אגף תכנון
מקום העבודה: משרדי קק"ל, מודיעין
תאריך אחרון להגשת הצעות: 14.1.2022
(תאריך פרסום באינטרנט: 31.12.2022)
(תאריך פרסום בעיתונות: 31.12.2022)