משקלם של זרעי החרוב

שאלה:

האם, לדעתכם, לזרעי החרוב משקל דומה? מדוע, אם כך, השתמשו בהם כיחידת משקל?

תשובה:

בעבר סברו שלזרעי החרוב יש משקל דומה. בפועל, הזרעים שונים במשקלם, כמו זרעים של מינים אחרים. כיוון שזרעי החרוב שטוחים, קל יחסית להבחין בזרעים חריגים בגודלם.