יתרונות איסוף זרעים מעצי עילית

שאלה:

אנשי קק"ל אוספים לרוב זרעים מעצי עילית. מהם היתרונות באיסוף זרעים מעצים אלה? האם קיימים חסרונות לאיסוף זרעים מעצי עילית?

 

תשובה:

עצי עילית הם עצים שיש להם תכונות ייחודיות בולטות, כמו גובה ועמידות למזיקים. כאשר אוספים זרעים מעצים אלו קיים סיכוי גבוה כי מהזרעים יתפתחו עצים בעלי תכונות דומות. אולם כיוון שלכל צאצא יש הורה אימהי והורה אבהי (עצי העילית הם ההורה האימהי), אין זה מחויב המציאות שמהזרעים יתפתחו עצים שיהיו בעלי תכונות דומות לאלה של צמח האם.