משחקים לילדי כיתות ז'-ט'

משחקים ועל הדרך גם מעשירים את הידע: אנחנו על המפה, חידון ידיעת הארץ, מסיכות ציוניות ועוד. יש מה לעשות בימי החופש בבית!

משחקי סביבה, טבע וחגים

משחקי ידע כללי, ידיעת הארץ וגיאוגרפיה