שבת הארץ

מה אנחנו אוהבים לעשות בשבת, ולמה לא כל יום שבת? המשתתפים ימחיזו בפנטומימה הרגל שמשפיע לשלילה על הסביבה, ויציעו הרגל חיובי אחר במקומו.
תוכני הפעילות מיועדים לצורכי הדרכה והוראה בלבד, ואין לעשות בהם כל שימוש אחר מעבר לשימוש זה.
קבוצת גיל: כיתות ד'–ח'
משך הזמן: שיעור אחד
 
  • מחלקים את המודרכים לחוליות, נותנים דף וכלי כתיבה לכל חוליה, ומבקשים מהתלמידים לבחור ולצייר פעילות אחת שרוב חברי החוליה אוהבים לעשות בשבת. תולים או פורשים את כל הדפים על הרצפה ושואלים – אז למה לא כל יום שבת? מדוע חשובה השבת לנו בני האדם? מדברים על החשיבות באיזון בין עשייה ועצירה, אחיזה ושחרור.

  • מסבירים על מצוות השמיטה, המכונה גם "שבת הארץ". מפרטים על הטעמים ועל העקרונות שעומדים מאחורי המצווה ועל מקורותיה המקראיים.

  • מבקשים מכל חוליה בתורה להמחיז בפנטומימה הרגל שמשפיע לשלילה על הסביבה, שהיא מציעה לכולם "לשמוט" בשנה השמיטה. הקבוצה צריכה לנחש מהו ההרגל ולהציע הרגל חיובי אחר במקומו.
משתדל לנוח בשבת. צילום: pixabay