שמיטה וצדק חברתי

שמיטה וצדק חברתי

מה אנחנו יכולים לעשות כדי לקיים בישראל חברה הוגנת יותר? הפעלה המבוססת על שירו של מאיר אריאל "מדרש יונתי".
תוכני הפעילות מיועדים לצורכי הדרכה והוראה בלבד, ואין לעשות בהם כל שימוש אחר מעבר לשימוש זה.
קבוצת גיל: כיתות י'–י"ב
משך הזמן: שני שיעורים
 
אחד מערכי שנת השמיטה הוא השוויון בין בני האדם – בין בעלי רכוש וקרקע לעניים. כולם, במידה שווה, אוספים את התוצרת הגדלה מעצמה בשדות. כמו כן, שמיטת החובות יוצרת הזדמנות לניידות חברתית ולשינוי חברתי.
מקריאים את קטע הטקסט של הרב יצחק ניסנבוים:
כדי לשמור על השוויון הפסיכולוגי של העם העברי – באה השמיטה. בשנת השמיטה, פעם לשבע שנים, אין בעלות על האדמה. האדמה שבה אל יוצרה ומחלקה. "ושבתה הארץ שבת לה'". בכל השנה הזאת – הפקר היא האדמה לכולם, וירגיש העשיר כי עשירותו אינה בת-קיימא, וירגיש העני כי עניותו אינה מתמדת.
  • שואלים מה עמדת המשתתפים כלפי מצוות השמיטה – האם היא נחוצה, חשובה או אולי ארכאית ולכן לא מתקיימת ברמה הערכית בימינו אנו?

  • מדוע למעשה ערכי שנת השמיטה לא מתקיימים בימינו?

  • משמיעים את השיר "מדרש יונתי" מאת מאיר אריאל. למילות השיר, לחצו כאן»

  • בשיר מאיר אריאל מטיף לקיום השמיטה במובן המהותי של "צדק חברתי". האם אתם מסכימים עם תמונת המציאות שמוצגת, שלפיה החברה שלנו "לא רודפת צדק, לא רוצה שלום"?

  • מהי לדעתכם התשובה למחאה ולביקורת הנשמעות בשיר?

  • מהו המעשה שביכולתנו לעשות כדי להציג אלטרנטיבה למציאות כפי שהיא מוצגת בשיר?

  • כדי לקרב את הדיון אלינו, נקריא את הטקסט "ילד עשיר / ילד עני".

  • שואלים: האם לכל הילדות והילדים בארץ יש אותו סיכוי להצליח בחיים? אפשר להוסיף ולשאול שאלה זו ספציפית לגבי בנות מול בנים/ ערבים מול יהודים / עולים חדשים מול ילידי הארץ / תושבי העיר מול תושבי הפריפריה.

  • מה ביכולתנו לעשות כדי לקיים בישראל חברה הוגנת יותר?

  • בוחרים את אחד הרעיונות המועלים, ומגדירים כמטרה לקדם אותו.
איור: מאזניים
צילום: pixabay

טקסט לסיום

מתוך: תנוח, תחלק, תניח / אבי שגיא וידידיה שטרן


... בישראל המופרטת, הגלובלית ורבת הפערים, השמיטה היא סימן קריאה הכרחי. יש לנו, באמתחתנו הלאומית, תרופה מוכנה לשיקום הסולידריות הבין-אישית שהתרופפה. במובן זה, השמיטה היא מרכיב בחוסן הלאומי.

קשה שלא להתרשם מעמקות האידיאה, הנעה בזהירות בין הרצון לשמר את רכושו של האדם לרצון שלא לראות ברכוש חזות הכול. השמיטה היא קריאה לביצוּר בועה בזמן, שבה העשייה הכלכלית אמורה להגיע לרגיעה, שמטפחת חמלה, רחמים ואף שותפות בין כל החולקים את פני האדמה, כולל חיית השדה. בשנה השמינית המרוץ יימשך, מכיוון שהאנושות זקוקה לו, אך האידיאה וזיכרונה יחלחלו אל מחוץ לשנת השבתון, אל שש שנות הקדחתנות היצרנית.