רעיונות לפעילויות בשטח

רעיונות לפעילויות בשטח

איך אנחנו יכולים לפעול ברוח ערכי שנת השמיטה? מגוון הצעות לעיסוק בשאלות יסוד וברעיונות עומק הטמונים בשנת השמיטה ולקידום עשייה וולונטרית שמתאימה רעיונות למציאות של ימינו.
תוכני הפעילות מיועדים לצורכי הדרכה והוראה בלבד, ואין לעשות בהם כל שימוש אחר מעבר לשימוש זה.

הנושאים שבהם כדאי לעסוק

 • שמירה על הסביבה

 • פיתוח בר-קיימא

 • חיזוק הקהילתיות בשכונה, ביישוב, בתנועה ובכיתה

 • עצירת המרוץ ויצירת הזדמנות לחשיבה ולהתפתחות

 • פעילות למען צמצום פערים

 • הגברת עיסוק פעיל בחיי הרוח

 • עיסוק בשאלות מהותיות בנושאים:

  1. האדם אל מול הסביבה
  2. שוויון והוגנות בחברה
  3. החברה והקהילה במציאות וירטואלית
  4. המערכת הכלכלית בהקשרה האנושי

עשייה בפועל

ברמה האישית:

  • החלטה להקדיש בשנה זו זמן מסוים ללימודים, לחיי רוח או לבילוי זמן איכות משפחתי.
   את הרמה האישית ניתן להרחיב לארגוני חינוך ולמקומות העבודה שיכולים להכריז על:
  • בוקר לימודי בשבוע.
  • צמצום שעות העבודה לטובת בילוי זמן עם המשפחה.
  • התגייסות הארגון לפעילות בתחום הסביבה, לצמצום הפערים או לערכים נוספים העומדים בבסיס שנת השמיטה.

 

ברמה האזורית:

  • פעילות נרחבת למען שימור משאבי הטבע המקומיים.
  • הקמת "קרן שמיטה" שתאפשר "שמיטת כספים" למשפחות המתגייסות לעבור תהליך הבראה כלכלית.
  • פעילות אינטנסיבית לחיזוק הקהילתיות.

 

ברמה הציבורית:

  • קידום פתיחת אתרים כמו מוזיאונים, ספריות ופארקים לאומיים ללא תשלום על בסיס קבוע (למשל יום בשבוע).
  • קורסים חינמיים בדגש חברתי-סביבתי-כלכלי לציבור הרחב וכך גם מסגרות לימוד ותרבות נוספים.