מערך פעילות שלישי לילדי גן–כיתה ג': גם אנחנו בוחרים את הפרפר של ישראל