מערך פעילות שני לתלמידי כיתות ד'–ו': 12 הפרפרים

12 הפרפרים

אחרי שבשיעור הקודם דנו התלמידים בשאלה מדוע צריך לבחור את הפרפר של ישראל, בשיעור הזה הם יכירו את 12 הפרפרים המועמדים לתואר, ויאמרו מיהו הפרפר שראוי לדעתם להיות הפרפר של ישראל

מטרות

  1. התלמידים יכירו את 12 הפרפרים המועמדים
  2. התלמידים ידונו בבחירת קריטריונים: מיהו מועמד ראוי לייצוג הפרפר של ישראל?

 

12 הפרפרים המועמדים

ציוד וחומרים

  1. ערכת כרטיסיות של 12 הפרפרים המועמדים
  2. פתקים כמספר התלמידים עם שמות הפרפרים המועמדים (כל פרפר מופיע 2–3 פעמים)
  3. 12 טבלאות סיכום מידע על הפרפרים
  4. חידות על פרפרים

מהלך הפעילות

פתיחה:

חלקו לכל התלמידים את הפתקים עם שמות 12 הפרפרים בחלוקה אקראית – וכך תחלקו אותם ל-12 קבוצות (3–4 תלמידים בקבוצה). כל קבוצה תקבל כרטיסיית מידע עם תמונה ורקע על הפרפר שלה, וטבלה. (5 דקות)

הנחו את התלמידים לקרוא את המידע על הפרפר ולהתייחס לעמודות בטבלה. (10 דקות)
 
לדוגמה: לאיזו משפחה משתייך הפרפר? באיזו עונה הוא מעופף? איפה אפשר לצפות בו?
זחל של פרפר. צילום: דובי בנימיני

גוף הפעילות

בפורום הכיתתי הקריאו חידות – ובעזרת הטבלה שהכינה כל קבוצה, בקשו מהתלמידים לבדוק אם מדובר בפרפר שלהם. הקבוצה שזהו הפרפר שלה תספר לכיתה על תכונות נוספות של הפרפר, מתוך הכרטיסייה, ותציג את תמונתו. (35 דקות)

אפשרות נוספת: החזיקו כרטיסייה של פרפר, בכל פעם פרפר אחר, מבלי להראותו לכיתה. כל קבוצה בתורה, בסבב, תשאל שאלה אחת של כן/לא, למשל: האם הפרפר ממשפחת הצבעוניים? האם הוא פרפר נודד? האם הפרפר מעופף בחורף? אחרי מספר שאלות, קבוצה שחושבת שמדובר בפרפר שלה – מרימה יד. אם היא צדקה – היא מקבלת נקודה. אם היא טעתה – ממשיכים בסבב השאלות עד שמנחשים נכון.

סיכום

לאחר שהכירו מעט יותר את הפרפרים, דונו עם התלמידים בשאלה מי לדעתם ראוי להיות הפרפר של ישראל. מדוע כדאי לבחור דווקא בו? דונו איתם בקריטריונים לבחירת הפרפר של ישראל.

אפשרויות להרחבה

פעילות חקר להכרת הפרפר באמצעות איסוף מידע ממקורות שונים (למשל, האתר "זיהיתי פרפר") והכנת תעודת זהות (לפי הקבוצות).