משחקי יער, קיימות וסביבה בערבית ובעברית

לפניכם מגוון הפעלות ומשחקים בנושא עצים ויער בשפות הערבית והעברית. ההפעלות מתאימות ליציאה לטיול, לשטח וליער ולהעשרת החוייה
 • המשימה הסודית | المهمة السرية

  כל קבוצה מקבלת מעטפה ובה משימה סודית. האם החברים ינחשו מה הייתה המשימה של הקבוצה לפי התוצרים שהיא מציגה?
  לפעילות המלאה
 • נחש מי | خمن من

  אוספים במהלך הטיול/הפעילות עלים, פירות, אבנים, ענפים וכדומה, ועל החניך לזהות אותם באמצעות חוש המישוש או בעזרת חוש הריח
  לפעילות המלאה
 • מי אני? | من أنا?

  כותבים על מצחו של אחד המשתתפים שם של חיה או משהו שקשור לטבע, והוא צריך לנחש מיהו...
  לפעילות המלאה
 • העץ נותן אני נותן | الشجرة تعطي أنا أعطي

  אילו תועלות נותנים העצים לסביבה ולאדם? המשתתפים יציגו את התועלות בפני חבריהם בפנטומימה והחברים ינחשו...

  לפעילות המלאה
 • בינגו טבע | بينجو الطبيعة

  בונים משחק בינגו מפריטים שנאספו בטבע, ומשחקים

  לפעילות המלאה
 • לזרוק או לא לזרוק? | نرمي أو لا نرمي؟

  איך אפשר לעשות שימוש נוסף בפריטים שכבר הפכו לפסולת?

  לפעילות המלאה
 • משחק המארג | لعبة «النسج»

  הפעלה חווייתית הממחישה את הקשרים בין הגורמים השונים המצויים ביער ובחורש

  לפעילות המלאה
 • בין רצוי למצוי | بين المرغوب فيه والقائم (الموجود)

  הפעלה הממחישה כיצד אם כל אחד יקבל על עצמו לבצע משימות פשוטות באופן שגרתי, יחול שינוי בחיים של כולנו

  לפעילות המלאה
 • בינגו זבל | بينجو القمامة

  משחקים בינגו עם הגדרות מעולם הפסולת. הראשון שמשלים טור, שורה או אלכסון ומצליח להסביר ולנמק את כל הסימונים שסימן – מנצח במשחק

  לפעילות המלאה
 • חידון קהוט סביבה וקיימות | لغز كاهوت بيئة واستدامة

  חידון קהוט בנושא סביבה וקיימות עם שאלות, תשובות, פתרונות והרחבות

  לפעילות המלאה