חדשות קק"ל
טיולים ואירועים
פרויקטים בקק"ל
יום רביעי, נובמבר 24, 2021 12:00

גם השנה ציינה קרן קימת לישראל את יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים בטקס ״נטועות בלב״.

שקיפות בקק"ל

קולות קוראים לפרויקטים

היו שותפים בנטיעת עצים ובתרומה לאיכות הסביבה הקלק וטע