הוראות התנהגות ובטיחות למטיילים

מטיילים יקרים,

למען בטיחותכם, הקפידו על הכללים שלפניכם:

בטרם יציאה לטיול, מומלץ לעיין בדיווחים ולהתעדכן במידע הנוגע לאתר או למסלול בו אתם מתעתדים לבקר.
למעבר לעמוד ובו כל הדיווחים העדכניים לחצו כאן.

 1. האחריות לשלומכם בעת ביקורכם ביער והשימוש במתקניו חלה עליכם. אל תסכנו את עצמכם ואת המבקרים האחרים. התאימו את פעילותכם לתנאי השטח ומזג האוויר. הצטיידו בהתאם.
 2. השתמשו אך ורק בדרכים ובשבילים המסומנים על ידי קרן קימת לישראל או הוועדה לשבילי ישראל.
 3. דרכי היער מיועדות לכלי רכב, להולכי רגל ולרוכבים גם יחד. הישמרו והתנהגו בהתאם.
 4. התאימו את תנועתכם לתנאי הדרך. היזהרו מהחלקה ומדרכים בוציות.
 5. אל תיכנסו ואל תתקרבו לבורות, למערות, למבנים וכדומה. אין להתקרב לשפת מצוקים; גלישת צוקים וטיפוס עליהם – אסורים.
 6. אין להיכנס למקווי מים ואין לשתות מהם.
 7. היזהרו באש. אל תבעירו אש אלא במקומות ובמתקנים המיועדים לכך. בסיום הפעילות הקפידו לכבות את האש כליל.
 8. שמרו על הניקיון. אספו את האשפה למתקנים המיועדים לכך או קחו אותה עמכם.
 9. אין להתוות או לשלט דרכים ושבילים ולהקים מתקן כלשהו ביער.
 10. היער ומתקניו פותחו בשבילכם ולהנאתכם. שמרו על החי, על הצומח ועל הדומם שביער.
 11. השהייה ביער בשעות החשיכה אסורה. השהייה בשעות החשיכה תתאפשר בתנאי שיינתן בה מענה בטיחותי כנדרש.

למוקד "קו ליער" של קק"ל התקשרו: 1-800-350-550.